BCC bertelsen coach & consult

Menu
Forsiden
Hvem er vi?
CV
Referencer
Kontakt

Management
No Cure No Pay
Coaching Guide
Business Coaching
Executive Coaching
Leadership Coaching
Forandringsledelse
Kompetenceudvikling
Konflikthåndtering
MBTI


Franks referencer

COK, Lederuddannelse af ledere på 1. række

Lederuddannelse til serviceledere og formænd på det kommunale entreprenør område


COK, Entreprenør lederuddannelse

Lederuddannelse til kommunale chefer & ledere på det entreprenør og servicemæssige område


Kommunalt Entreprenørforum & Bertelsen Coach & Consult

Lederuddannelse til kommunale rengøringsledere


Region Hovedstaden

Supervision og konfliktopløsning til respiratoriske handicapteams med særligt vanskelige opgaver.


DUOS

Huskonsulent for virksomhedens medarbejdere og ledelse i spørgsmål der vedrører samarbejde, trivsel, kundekontakt, kampagner og intern uddannelse.


Bruger & Hjælperformidlingen

Supervision og sparring til virksomhedens medarbejdere og ledere, såvel i spørgsmål om samarbejde og trivsel, som spørgsmål der vedrører virksomhedens organisering og udvikling.

 

COK, Næstved Lederakademi
Uddannelse af Næstved kommunes ledere i henhold til Den Offentlige Lederuddannelse (DOL). Uddannelsen omfatter grundmodulerne: Det Personlige Lederskab, Kommunikation, Effekt-Resultater og Kvalitet, Personaleledelse, Organisation & Styring og Udvikling-Forandring og Innovation, samt tilvalgmodulerne: Ledelse af Forandringsprocesser og Ledelse, Kommunikation & Organisation.

COK, Rudersdal kommune
Uddannelse af Rudersdal kommunes ledere i henhold til Diplom I Ledelse (DIL).
Uddannelsen omfatter modulerne: Personligt Lederskab, Lederskab & Kommunikation, Organisation & Styring, Organisation & Processer, Ledelse i Dynamiske Relationer og Ledelse i Lærings & Kompetencerelationer.

COK, Halsnæs kommune
Uddannelse af Halsnæs kommunes ledere i henhold til Diplom I Ledelse (DIL). Uddannelsen omfatter modulerne: Personligt Lederskab, Lederskab og Kommunikation, Organisation & Styring, Organisation & Processer, Ledelse i Dynamiske Relationer og Ledelse i Lærings & Kompetencerelationer.

Pluss Leadership, Landbrugsrådet
Uddannelse af deltagere på Landbrugets Bestyrelsesuddannelse i "Personlige forudsætninger for ledelse", her under brug af Myers-Briggs Type Indicator, MBTI.

COK, Jammerbugt kommune
Uddannelse af ledere og medarbejdere i "Anerkendende & Værdsættende Ledelse", samt i "Strategisk og Målsættende Ledelse".

COK, Københavns kommune, Børne & Ungeforvaltningen
Uddannelse og træning af servicemedarbejdere i etablering & udvikling af teamsamarbejde.

Energi Viborg

Lederudvikling af direktion og ledelsesgruppe omfattende kommunikation & samarbejde med MBTI, ledelseskommunikation, teori & metode for god moderne ledelse, konfliktforebyggelse & konflikthåndtering, samt interessebaseret forhandlingsteknik.

 

Nordjysk Elhandel

Rekruttering af et omfattende antal nye medarbejdere på alle forretningsområder med brug af SHL OPQ 32 test af visse nøglepersoner.

 

Lalandia

Coaching af ledelsesrepræsentanter på serviceområdet til styrkelse af indsatsen over for personale og ledelseskolleger.

 

Miljøministeriet, Change Management

Change Management instruktion, coaching og træning af center & kontorchefer i Miljøministeriets nye miljøcentre, samt kursus for centrale ledere i Forandringsledelse.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen, Finansforbundet og Dansk Sygeplejeråd
Politikudvikling med ledere og tillidsrepræsentanter, samt coaching af seniorer, på 4 udvalgte arbejdspladser inden for bank og sygehus verdenen, samt identifikation og forberedelse af konkrete initiativer i forhold til en ny seniorpolitik.

 

Socialpædagogernes Landsforbund

Coaching af formænd og ledere i forbindelse med forbundets organisatoriske omlægning.

 

Dyrlægerne på Østdjursland

Coaching og rådgivning med henblik på styrkelse af det fortsatte samarbejde og udvikling af virksomheden.

 

Region Midtjylland, tidligere Ringkjøbing Amt, Lederuddannelse

Uddannelse og coaching af såvel Top - som Mellemledere. Uddannelsen bestod af tre moduler med træningsaktiviteter mellem modulerne og omfattede uddannelse og træning på områderne: Ledelse & Værdiledelse, Kommunikation og Personale & Organisationsudvikling.

 

HK, Kompetenceudvikling

Uddannelse af HK’s egne konsulenter i arbejdet med kompetenceudvikling og kompetenceregnskaber, herunder strategisk kompetenceudvikling i forhold til virksomheders mission, vision og værdigrundlag.

 

Udvalgte internationale projekter

 

SIDA, Serbien

Uddannelse og træning af topembedsmænd i Finansministeriet i Coaching & konsultation, konstruktiv kommunikation og præsentationsteknik.

 

GTZ Tyskland, Tyrkiet

Uddannelse af tyrkiske topembedsmænd i professionel kommunikation med EU-systemet, samt uddannelse og træning i mediation & forhandlingsteknik.

 

Udenrigsministeriet, Bulgarien

Uddannelse af Team Europe Medlemmer i Bulgarien i Præsentations & Forhandlingsteknik.

 

EU, Uddannelse af embedsmænd i Letland

Uddannelse af embedsmænd i Præsentationsteknik & Formidling, samt i tilrettelæggelse af kurser, seminarier m.v.

 

SIDA, Evaluering af social- og sundhedsprojekter i Rusland

Evaluering af seks social- og sundhedsprojekter i det nordvestlige Rusland, her under analyse og anbefalinger til fremtidig støtteindsats.

 

SIDA og Verdensbankens sociale indsats i Litauen

Evaluering af SIDA og Verdensbankens sociale indsats til forebyggelse af udsatte ældre, handicappede og børns permanente anbringelse på sociale institutioner.


Din mening er vigtig. Klik her: BCC bertelsen coach & consult - Østrupvej 106, DK 3670 Veksø Sj. - +45 3119 2252 - mail to: info@bertelsen-cc.dk
System, Design and Hosting by VirkPaaNettet.dk